top of page

5 tips for å drikke mer vann


Drikker du nok vann?


Kroppen består av så mye som 50 til 75 % vann. Det vil si at en person på 65 kg består av ca 45 liter vann. Vi kan ikke lagre vann, derfor trenger vi påfyll hver dag.